Opis projekta TRAIN-CE-FOOD

Podjetništvo je prepoznano kot eden pomembnih dejavnikov za zmanjšanje brezposelnosti mladih. Tudi krožno gospodarstvo (Circular Economy – CE) prispeva k inovacijam in ustvarjanju delovnih mest, kjer so verige preskrbe s hrano priznane kot prednostne naloge. V državah partneric je veliko pomanjkanje izobraževalnih virov in možnosti, da bi mlajše generacije spoznavale krožno gospodarstvo, verige preskrbe s hrano, poslovne modele, podjetništvo, zadruge.

V projektu sodeluje 8 partnerjev iz 6 držav EU (3 z višjo stopnjo brezposelnosti mladih) s številnimi strokovnjaki (npr. iz področij podjetništva, zadrug, krožnega gospodarstva, novih poslovnih modelov, poučevanja, učnih načrtov, e-učenja itd.).

Cilj TRAIN-CE-FOOD je pridobitev inovativnih specializiranih kompetenc za mlade, ki jim bodo omogočile uporabo podjetniških in zadružnih spretnosti ter miselnosti za ustvarjanje veliko bolj učinkovite skupnih rešitev. Prav tako se bodo mladi naučili poslovnih modelov na področju krožnega gospodarstva in dobavnih verig preko spletnega učenja, delavnic in intenzivnega treniranja na daljavo.

Ciljne skupine so študentje (mlajša generacija), učitelji / profesorji / trenerji, poklicni mentorji, trenerji (> 50 neposredno vključenih v izvajanje, > 200 v multiplikacijskih dogodkih, > 3500 posredno vključenih v diseminacijo).

Upravičenci so študentje, učitelji, profesorji, trenerji, mentorji, srednje šole, povezane s prehrano in gostinstvom, univerze (kmetijstvo, fakultete), podjetniške organizacije, mladinske organizacije, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem ter visokošolske ustanove.

Projektne dejavnosti se bodo izvajale preko 6 delovnih paketov, od katerih so 4 vsebinsko naravnani, sledili bodo diseminacija in komunikacija ter koordinacija projekta. TRAIN-CE-FOOD daje več rezulatov: učni načrti za srednje in visoko šolstvo, spletna platforma s 3 integriranimi e-moduli, e-učbenik, usposabljanje, delavnica itd. Projekt ima večplasten vpliv na ciljne skupine in družbeno-ekonomsko okolje.

Projekt je sofinancirala Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP.