1.2 Poslovni modeli krožnega gospodarstva v povezavi s prehransko oskrbovalno verigo: Razvoj inovativnega poslovnega modela znotraj KG in prednosti inovativnih poslovnih modelov znotraj CE

Srednje šole 1.2.1 Osrednje značilnosti poslovnih modelov krožnega gospodarstva v prehranski oskrbovalni verigi e-predavanje 3 ure
1.2.2 Prednosti poslovnega modela krožnega gospodarstva v prehranski oskrbovalni verigi
1.2.3 Kako ustvariti poslovni model krožnega gospodarstva v prehranski oskrbovalni verigi individualno delo – delo v skupini 4 ure
1.2.4 Kako prevzeti in uporabiti poslovni model v KG konzultacije 2 ure