1.4 Boj proti živilskim odpadkom s poslovnimi modeli krožnega gospodarstva: preprečevanje živilskih odpadkov, reciklaža in ponovna uporaba