2.1 Etika in načela razvoja socialnega podjetništva

Univerze 2.1.1 Podjetništvo in socialno podjetništvo: definicije in značilnosti e-predavanje 0,25 ure
individualno delo 0,25 ure
2.1.2 Etika in načela za razvoj socialnega podjetništva in zadružništva e-predavanje 0,25 ure
2.1.3 Kako lahko etična načela vodijo naš poslovni model? vodeno e-učenje 3 ure
konzultacije 0,75 ure