2.2 Povezava med krožnim gospodarstvom in socialnim podjetništvom

Univerze Povezava med krožnim gospodarstvom in socialnim podjetništvom e-predavanje 1,5 ure
individualno delo 1 ure
delo v skupini 1 ure
e-vaje 1 ure
konzultacije 0,5 ure
Dodatna literatura 1
Dodatna literatura 2

 

Srednje šole Povezava med krožnim gospodarstvom in socialnim podjetništvom e-predavanje 3 ure
individualno delo 1,5 ure
delo v skupini 1,5 ure
e-vaje 1,5 ure
konzultacije 0,5 ure
Dodatna literatura 1
Dodatna literatura 2