2.4 Kompetence, potrebne za vzpostavitev uspešnega inovativnega poslovanja/zadruge

Univerze Kompetence, potrebne za vzpostavitev uspešnega inovativnega poslovanja/zadruge e-predavanje 1,5 ure
individualno delo 1,5 ure
delo v skupini 0,5 ure
e-vaje 1 ure
konzultacije 0,5 ure
Dodatna literatura 1
Dodatna literatura 2
Dodatna literatura 3
Dodatna literatura 4