2.5 Socialno podjetništvo in krožno gospodarstvo: primeri dobre prakse

Univerze Socialno podjetništvo in krožno gospodarstvo: primeri dobre prakse e-predavanje 1 ure
individualno delo /delo v skupini 3 ure
konzultacije 1 ure

Srednje šole Socialno podjetništvo in krožno gospodarstvo: primeri dobre prakse e-predavanje 3 ure
individualno delo /delo v skupini 4 ure
konzultacije 1 ure