3.1 Zagon zadrug v realnem okolju – metodologije za razvoj idej v inovativnih projektih