3.5 Okoljska vprašanja in njihov vpliv na poslovanje: znaki za okolje/okoljski certifikati

Univerze Okoljska vprašanja in njihov vpliv na poslovanje: znaki za okolje/okoljski certifikati e-predavanje 1 ure
individualno delo/
delo v skupini
2,5 ure
konzultacije 0,5 ure