Trenerstvo

Trenerstvo za vzpostavljanje krožne ekonomije zadrug in podjetništva: STRATECO, iED, Permacultura Cantabria, SŠGT in FAZOS bodo vzpostavili vsaj tri zadružniške/podjetniške aktivnosti na temo krožne ekonomije povezane s hrano za svoje študente, naredili bodo vodič in nudili mentorstvo študentom. Na koncu projekta pričakujemo delovanje vsaj treh zadrug.