Učni načrt

Razvili smo učni načrt za za srednje šole in univerzitetno raven za integracijo podjetniških in zadružniških znanj na področju krožnega gospodarstva in poslovnih modelov inovativnih verig za preskrbo s hrano v krožnem gospodarstvu, ki je prilagojen visokošolskim in srednješolskim poslušalcem