Učni načrt

Razvili bomo učni načrt za srednje šole in univerzitetno raven za integracijo podjetniških in zadružniških znanj na področju krožne ekonomije in poslovnih modelov inovativnih verig za preskrbo s hrano v krožni ekonomiji, ki bo prilagojen visokošolskim ali srednješolskim poslušalcem.