Učni načrt – Train CE Food
   

Učni načrt

Razvili smo učni načrt za za srednje šole in univerzitetno raven za integracijo podjetniških in zadružniških znanj na področju krožnega gospodarstva in poslovnih modelov inovativnih verig za preskrbo s hrano v krožnem gospodarstvu, ki je prilagojen visokošolskim in srednješolskim poslušalcem