Moduli e-učenja

Moduli e-učenja pokrivajo sledeče teme:

  • e-Modul 1: Uvod v krožno ekonomijo in inovativni poslovni modeli
  • e-Modul 2: Podjetništvo in zadruge v krožni ekonomiji
  • e-Modul 3: Ustanovitev zadružniškega start-upa, uporaba krožne ekonomije v verigi preskrbe s hrano