e-Modul 3

e-Modul 3:

Ustanovitev zadružniškega start-upa, uporaba krožne ekonomije v verigi preskrbe s hrano