e-Učbenik

e-Učbenik predstavlja povezavo s strokovnim znanjem, ki vključuje teme kot so podjetništvo mladih, zadruge, krožna ekonomija, veriga preskrbe s hrano, inovativni poslovni modeli in razvoj proizvoda.