e-Učbenik

E-učbenik zagotavlja povezavo do strokovnega znanja, ki zajema teme, kot so mladinsko podjetništvo, zadruge, krožno gospodarstvo, verige preskrbe s hrano, inovativni poslovni modeli in razvoj izdelkov.