Έκθεση υφιστάμενης κατάστασης – Train CE Food
   

Έκθεση υφιστάμενης κατάστασης

Η έκθεση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει μια συστημική, θεωρητική και πρακτική ανάλυση των τρεχουσών συνθηκών σε θέματα τροφίμων και εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα στις χώρες των εταίρων.