1.2 Επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: και τα οφέλη των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων στην Κυκλική Οικονομία

δευτεροβάθμιο σχολείο 1.2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών μοντέλων Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσία εφοδιασμού τροφίμων Ηλεκτρονική Διάλεξη 3 ώρες
1.2.2 Βασικά Χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών μοντέλων Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσία εφοδιασμού τροφίμων
1.2.3 Πώς να δημιουργήσετε ένα επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων Ατομική εργασία – Ομαδική εργασία 4 ώρες
1.2.4 Πώς να υιοθετήσετε και να χρησιμοποιήσετε τα επιχειρηματικά μοντέλα στην Κυκλική Οικονομία Συμβουλευτική 2 ώρες