1.3 Δημιουργία υγιεινών προϊόντων μέσω της κυκλικής οικονομίας

πανεπιστήμιο Δημιουργία υγιεινών προϊόντων μέσω της κυκλικής οικονομίας Ηλεκτρονική Διάλεξη 2 ώρες
Ατομική Εργασία 1,5 ώρες
Ομαδική Εργασία 1,5 ώρες