1.4 Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων μέσω επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας: απόβλητα τροφίμων, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση – Train CE Food
   

1.4 Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων μέσω επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας: απόβλητα τροφίμων, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση