1.5 Παραδείγματα καλών πρακτικών σε επιχειρηματικά μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

πανεπιστήμιο Παραδείγματα καλών πρακτικών σε επιχειρηματικά μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων Ηλεκτρονική Διάλεξη 1 ώρες
Ατομική Εργασία/ Ομαδική Εργασία 3 ώρες
Συμβουλευτική 1 ώρες
δευτεροβάθμιο σχολείο Παραδείγματα καλών πρακτικών σε επιχειρηματικά μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων Ηλεκτρονική Διάλεξη 3 ώρες
Ατομική Εργασία/ Ομαδική Εργασία 4 ώρες
Συμβουλευτική 1 ώρες