1.5 Παραδείγματα καλών πρακτικών σε επιχειρηματικά μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων – Train CE Food
   

1.5 Παραδείγματα καλών πρακτικών σε επιχειρηματικά μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

πανεπιστήμιο Παραδείγματα καλών πρακτικών σε επιχειρηματικά μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων Ηλεκτρονική Διάλεξη 1 ώρες
Ατομική Εργασία/ Ομαδική Εργασία 3 ώρες
Συμβουλευτική 1 ώρες
δευτεροβάθμιο σχολείο Παραδείγματα καλών πρακτικών σε επιχειρηματικά μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων Ηλεκτρονική Διάλεξη 3 ώρες
Ατομική Εργασία/ Ομαδική Εργασία 4 ώρες
Συμβουλευτική 1 ώρες