2.2 Γεφύρωση της κυκλικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

πανεπιστήμιο Γεφύρωση της κυκλικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας Ηλεκτρονική Διάλεξη 1,5 ώρες
Ατομική Εργασία 1 ώρες
Ομαδική Εργασία 1 ώρες
Ηλεκτρονική άσκηση 1 ώρες
Συμβουλευτική 0,5 ώρες
Πρόσθετη βιβλιογραφία 1
Πρόσθετη βιβλιογραφία 2

 

δευτεροβάθμιο σχολείο Γεφύρωση της κυκλικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας Ηλεκτρονική Διάλεξη 3 ώρες
Ατομική Εργασία 1,5 ώρες
Ομαδική Εργασία 1,5 ώρες
Ηλεκτρονική άσκηση 1,5 ώρες
Συμβουλευτική 0,5 ώρες
Πρόσθετη βιβλιογραφία 1
Πρόσθετη βιβλιογραφία 2