2.3 Νομικό πλαίσιο για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων/συνεταιρισμών

πανεπιστήμιο 2.3.1 Το πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας Ηλεκτρονική Διάλεξη 0,25 ώρες
2.3.2 Η κοινωνική επιχείρηση Ηλεκτρονική Διάλεξη 0,25 ώρες
Δραστηριότητα 1: Η κοινωνική επιχείρηση: συζήτηση Ομαδική Εργασία 0,5 ώρες
2.3.3 Ο συνεταιρισμός Ηλεκτρονική Διάλεξη 0,25 ώρες
2.3.4 Ερευνητικό έργο για τους συνεταιρισμούς. Καθοδηγούμενη ηλεκτρονική μάθηση και παρουσίαση Καθοδηγούμενη ηλεκτρονική μάθηση 3 ώρες
    Συμβουλευτική 0,75 ώρες