2.4 Ικανότητες που απαιτούνται για την ίδρυση επιτυχημένων καινοτόμων επιχειρήσεων/συνεταιρισμών

πανεπιστήμιο Ικανότητες που απαιτούνται για την ίδρυση επιτυχημένων καινοτόμων επιχειρήσεων/συνεταιρισμών Ηλεκτρονική Διάλεξη 1,5 ώρες
Ατομική Εργασία 1,5 ώρες
Ομαδική Εργασία 0,5 ώρες
Ηλεκτρονική άσκηση 1 ώρες
Συμβουλευτική 0,5 ώρες
Πρόσθετη βιβλιογραφία 1
Πρόσθετη βιβλιογραφία 2
Πρόσθετη βιβλιογραφία 3