3.4 Διαδικασία εμπορευματοποίησης καινοτόμων ιδεών και χρηματοοικονομική διαχείριση συνεταιριστικών νεοσύστατων επιχειρήσεων

πανεπιστήμιο Διαδικασία εμπορευματοποίησης καινοτόμων ιδεών και χρηματοοικονομική διαχείριση συνεταιριστικών νεοσύστατων επιχειρήσεων Ηλεκτρονική Διάλεξη 2 ώρες
Ατομική Εργασία/ Ομαδική Εργασία 1 ώρες
Ηλεκτρονική Διάλεξη 1 ώρες
Ατομική Εργασία/ Ομαδική Εργασία 1 ώρες

δευτεροβάθμιο σχολείο Διαδικασία εμπορευματοποίησης καινοτόμων ιδεών και χρηματοοικονομική διαχείριση συνεταιριστικών νεοσύστατων επιχειρήσεων Ηλεκτρονική Διάλεξη 2 ώρες
Ατομική Εργασία/ Ομαδική Εργασία 2,5 ώρες
Ηλεκτρονική Διάλεξη 1 ώρες
Ατομική Εργασία/ Ομαδική Εργασία 2,5 ώρες