3.5 Περιβαλλοντικά ζητήματα και ο αντίκτυπός τους στις επιχειρήσεις: οικολογικά σήματα και περιβαλλοντικά πιστοποιητικά

πανεπιστήμιο Περιβαλλοντικά ζητήματα και ο αντίκτυπός τους στις επιχειρήσεις: οικολογικά σήματα και περιβαλλοντικά πιστοποιητικά Ηλεκτρονική Διάλεξη 1 ώρες
Ατομική Εργασία/Ομαδική Εργασία 2,5 ώρες
Συμβουλευτική 0,5 ώρες