Εκπαιδευτικές ενότητες

Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα καλύπτουν τα εξής θέματα:

  • Εκπαιδευτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία και τα Καινοτόμα Επιχειρηματικά Μοντέλα
  • Εκπαιδευτική Ενότητα 2: Επιχειρηματικότητα και συνεταιρισμοί στην Κυκλική Οικονομία
  • Εκπαιδευτική Ενότητα 3: Δημιουργία μιας συνεταιριστικής start-up, χρησιμοποιώντας την κυκλική οικονομία στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων