Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο αντιπροσωπεύει ένα σύνδεσμο με εξειδικευμένη γνώση στον οποίο συμπεριλαμβάνονται θέματα όπως η νεανική επιχειρηματικότητα, οι συνεταιρισμοί, η κυκλική οικονομία, οι αλυσίδες τροφίμων, τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και ανάπτυξη προϊόντος.