Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο

Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο παρέχει μια σύνδεση με την εμπειρογνωμοσύνη που καλύπτει θέματα όπως η νεανική επιχειρηματικότητα, οι συνεταιρισμοί, η κυκλική οικονομία, οι αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και η ανάπτυξη προϊόντων.