Συνέδριο

Final ConfΑυτό το συνέδριο είναι η τελευταία εκδήλωση του έργου, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου (outputs) και θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα περαιτέρω.