Permacultura Cantabria

Permacultura Cantabria
Ισπανία

Ο «Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Οργανισμός Permacultura Cantabria» δραστηριοποιείται κυρίως στις Πεδιάδες Pasiegan (Κανταβρία, βόρεια Ισπανία). Οι δυο κύριες γραμμές εργασίας που ακολουθούνται από τα μέλη της σχετίζονται, από τη μία, με τη βιωσιμότητα και τη φυσική ισορροπία (ολιστική γεωργία, βιοκαλλιέργεια, οργανική γεωργία, και κατάλληλη χρήση νερού και άλλων φυσικών πόρων) και, από την άλλη, με την ανθρώπινη εξέλιξη (προσωπική ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, συναισθηματική νοημοσύνη, ένταξη κλπ.).

https://www.permaculturacantabria.com