Αποτελέσματα

Το TRAIN-CE-FOOD παράγει διάφορα αποτελέσματα με πολύπλευρες επιδράσεις στο κοινό-στόχο και στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.

Έκθεση υφιστάμενης κατάστασης

Η έκθεση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει μια συστημική, θεωρητική και πρακτική ανάλυση των τρεχουσών συνθηκών σε θέματα τροφίμων και εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα στις χώρες των εταίρων.

Πρόγραμμα μαθημάτων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα Πανεπιστήμια

Θα αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα για την ενσωμάτωση της επιχειρηματικής και συνεργατικής γνώσης στον τομέα των επιχειρηματικών μοντέλων σχετικά με την κυκλική οικονομία στις καινοτόμες αλυσίδες τροφίμων με στόχο τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.   

Ηλεκτρονικές Εκπαιδευτικές Ενότητες

Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα καλύπτουν τα εξής θέματα:

  • Εκπαιδευτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία και τα Καινοτόμα Επιχειρηματικά Μοντέλα
  • Εκπαιδευτική Ενότητα 2: Επιχειρηματικότητα και συνεταιρισμοί στην Κυκλική Οικονομία
  • Εκπαιδευτική Ενότητα 3: Δημιουργία μιας συνεταιριστικής start-up, χρησιμοποιώντας την κυκλική οικονομία στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο αντιπροσωπεύει ένα σύνδεσμο με εξειδικευμένη γνώση στον οποίο συμπεριλαμβάνονται θέματα όπως η νεανική επιχειρηματικότητα, οι συνεταιρισμοί, η κυκλική οικονομία, οι αλυσίδες τροφίμων, τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και ανάπτυξη προϊόντος.

Εντατικά Μαθήματα για το Προσωπικό και τους Μαθητές

Αυτό η εκδήλωση θα αφορά μια πενθήμερη εκπαίδευση παράλληλα με εικονική εκμάθηση (και αυτό-εκπαίδευση αρχικά). Η εκπαίδευση θα οργανωθεί επίσης για να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν τα ηλεκτρονικά μαθήματα, και θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων πριν και μετά την εκπαίδευση.

Workshop

Σε αυτό το εργαστήριο θα συγκεντρωθούν περίπου 80 συμμετέχοντες από όλες τις ομάδες-στόχο και τους ενδιαφερομένους. Οι οργανισμοί που θα διοργανώνουν ανάλογες εκδηλώσεις όπως οι εθνικοί/τοπικοί σύλλογοι νέων θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Το workshop θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες.

Συμβουλευτική για την Εδραίωση Συνεταιρισμών και Επιχειρήσεων Κυκλικής Οικονομίας

Οι STRATECO, iED, Permacultura Cantabria, SSCT και FAZOS θα οργανώσουν τουλάχιστον τρεις συνεταιρισμούς/επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα της κυκλικής οικονομίας σχετικά με τα τρόφιμα με μαθητές, καθοδηγητές και σπουδαστές. Μετά το πέρας του έργου, αναμένεται ότι τρεις συνεταιρισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ.

Συνέδριο

Αυτό το συνέδριο είναι η τελευταία εκδήλωση του έργου, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου (outputs) και θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα περαιτέρω.