Έκθεση υφιστάμενης κατάστασης

Η έκθεση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει μια συστημική, θεωρητική και πρακτική ανάλυση των τρεχουσών συνθηκών σε θέματα τροφίμων και εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα στις χώρες των εταίρων.


Downloads
>> Competencies survey [en]
>> Good practices [en]
>> State-of-the-art report [en]