Opis projekta TRAIN-CE-FOOD

Podjetništvo je prepoznano kot eden pomembnih dejavnikov za zmanjšanje brezposelnosti mladih. Tudi krožno gospodarstvo (Circular Economy – CE) prispeva k inovacijam in ustvarjanju delovnih mest, kjer so verige preskrbe s hrano priznane kot prioritetne. Ševilne izobraževalne institucije širom EU začenjajo z uvajanjem izobraževalnih programov s področij trajnostnega razvoja. Naše študije kažejo, da kljub temu še vedno obstajajo številne vrzeli pri zagotavljanju celostnih programov, ki bi obravnavali aktualno področje prehrane in krožnega gospodarstva.

V projektu sodeluje 8 partnerjev iz 6 držav EU (3 z višjo stopnjo brezposelnosti mladih) s številnimi strokovnjaki (npr. iz področij podjetništva, zadrug, krožnega gospodarstva, novih poslovnih modelov, poučevanja, učnih načrtov in e-učenja).

Cilj TRAIN-CE-FOOD je pridobitev inovativnih specializiranih kompetenc za mlade, ki jim bodo omogočile uporabo podjetniških in zadružnih spretnosti za ustvarjanje učinkovitih skupnih rešitev. Mladi se bodo naučili poslovnih modelov na področju krožnega gospodarstva in prehranskih verig preko spletnega učenja, delavnic in usposabljanja na daljavo.

Ciljne skupine so dijaki, študentje, učitelji / profesorji / trenerji, poklicni mentorji, trenerji (> 50 neposredno vključenih v izvajanje, > 200 v multiplikacijskih dogodkih, > 3500 posredno vključenih v diseminacijo).

Upravičenci so dijaki, študentje, učitelji, profesorji, trenerji, mentorji, srednje šole, povezane s prehrano in gostinstvom, univerze (kmetijstvo, fakultete), podjetniške organizacije, mladinske organizacije, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem ter visokošolske ustanove.

Projektne dejavnosti so se bodo izvajale preko 6 delovnih paketov, od katerih so 4 vsebinsko naravnani, sledili bodo diseminacija in komunikacija ter koordinacija projekta. TRAIN-CE-FOOD daje več rezulatov: učni načrti za srednje in visoko šolstvo, spletna platforma s 3 integriranimi e-moduli, e-učbenik, usposabljanje, delavnica in zaključna konferenca. Projekt ima večplasten vpliv na ciljne skupine in družbeno-ekonomsko okolje.

Projekt je sofinancirala Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP.