1.1 Cirkularna ekonomija (CE) i poslovni modeli. Što je cirkularni poslovni model?

Visoko obrazovanje Cirkularna ekonomija (CE) i poslovni modeli. Što je cirkularni poslovni model? e-predavanje 1,75 sati
Vođeno e-učenje 0,75 sati
e-vježba 1 sati
Individualni rad 1 sati
Konzultacije 0, 5 sati

Srednja škola Cirkularna ekonomija (CE) i poslovni modeli. Što je cirkularni poslovni model? e-predavanje 3 sati
Vođeno e-učenje 3 sati
e-vježba 1,5 sati
Individualni rad 1 sati
Konzultacije 0, 5 sati