1.2 Poslovni modeli cirkularne ekonomije u lancu opskrbe hranom: razvoj inovativnih poslovnih modela CE i prednosti inovativnih poslovnih modela u CE

Srednja škola 1.2.1 Ključne karakteristike poslovnih modela cirkularne ekonomije u lancu opskrbe hranom e-predavanje 3 sati
1.2.2 Dobrobiti poslovnog modela cirkularne ekonomije u lancu opskrbe hranom
1.2.3 Kako stvoriti poslovni model cirkularne ekonomije u lancu opskrbe hranom Individualni rad/grupni rad 4 sati
1.2.4 Kako usvojiti i koristiti poslovne modele u CE Konzultacije 2 sati