1.3 Stvaranje zdravih proizvoda kroz cirkularnu ekonomiju

Visoko obrazovanje Stvaranje zdravih proizvoda kroz cirkularnu ekonomiju e-predavanje 2 sati
Individualni rad 1,5 sati
Grupni rad 1,5 sati