1.4 Borba protiv otpada hrane kroz poslovne modele cirkularnog ekonomije: Sprječavanje otpadne hrane, recikliranje i ponovna upotreba