2.2 Spajanje cirkularne ekonomije i socijalnog poduzetništva

Visoko obrazovanje Spajanje cirkularne ekonomije i socijalnog poduzetništva e-predavanje 1,5 sati
Individualni rad 1 sati
Grupni rad 1 sati
e-vježba 1 sati
Konzultacije 0,5 sati
Dodatna literatura 1
Dodatna literatura 2

 

Srednja škola Spajanje cirkularne ekonomije i socijalnog poduzetništva e-predavanje 3 sati
Individualni rad 1,5 sati
Grupni rad 1,5 sati
e-vježba 1,5 sati
Konzultacije 0,5 sati
Dodatna literatura 1
Dodatna literatura 2