2.3 Pravni okvir za osnivanje društvenih poduzeća/udruženja

 

Visoko obrazovanje 2.3.1 Okvir socijalne ekonomije e-predavanje 0,25 sati
2.3.2 Socijalna firma e-predavanje 0,25 sati
Aktivnost 1: Socijalna firma: rasprava Grupni rad 0,5 sati
2.3.3 Kooperacija e-predavanje 0,25 sati
2.3.4 Istraživanje o kooperacijama. Vođeno e-učenje i prezentacija Vođeno e-učenje 3 sati
    Konzultacije 0,75 sati