2.4 Kompetencije potrebne za uspostavljanje uspješnog inovativnog poslovanja/kooperacije

 

Visoko obrazovanje Kompetencije potrebne za uspostavljanje uspješnog inovativnog poslovanja/kooperacije e-predavanje 1,5 sati
Individualni rad 1,5 sati
Grupni rad 0,5 sati
e-vježba 1 sati
Konzultacije 0,5 sati
Dodatna literatura 1
Dodatna literatura 2
Dodatna literatura 3