3.3 Istraživanje tržišta i dodana vrijednost studentske ideje

Visoko obrazovanje 3.3.1 Istraživanje tržišta i dodana vrijednost: Uvod e-predavanje/Individualni i grupni rad 1,5 sati
3.3.2 Ključni koraci uspješnog istraživanja tržišta Konzultacije 1 sati
3.3.3 Kako dodati (socijalnu) vrijednost svom socijalnom poslovanju Vođeno e-učenje 1 sati
  Vježbajte svoje vještine istraživanja tržišta Individualni rad 1 sati
  Procijenite svoju socijalnu vrijednost e-vježba 0,5 sati