3.4 Komercijalizacijski proces inovativne ideja i financijski menagement razvojnih kooperacija

Visoko obrazovanje Komercijalizacijski proces inovativne ideja i financijski menagement razvojnih kooperacija e-predavanje 2 sati
Individualni rad/Grupni rad 1 sati
e-predavanje 1 sati
Individualni rad/Grupni rad 1 sati

Srednja škola Komercijalizacijski proces inovativne ideja i financijski menagement razvojnih kooperacija e-predavanje 2 hours
Individualni rad/Grupni rad 2,5 hours
e-predavanje 1 hour
Individualni rad/Grupni rad 2,5 hours