3.5 Pitanja zaštite okoliša i njihov utjecaj na poslovanje: Ekološke oznake i ekološki certifikati

Visoko obrazovanje Pitanja zaštite okoliša i njihov utjecaj na poslovanje: Ekološke oznake i ekološki certifikati e-predavanje 1 sati
Individualni rad/Grupni rad 2,5 sati
Konzultacije 0,5 sati