Moduli za e-učenje

E-moduli pokrivaju sljedeće teme:

  • e-Modul 1: Cirkularna ekonomija i lanci opskrbe hranom
  • e-Modul 2: (Scijalno)) Poduzetništvo i kooperacije u teoriji
  • e-Modul 3: Uspostavljanje (Socijalno) Poduzetništva i razvojnih kooperacija