Moduli za e-učenje

E-moduli pokrivat će sljedeće teme:

  • e-Modul 1: Uvod u kružnu ekonomiju i inovativne poslovne modele
  • e-Modul 2: Poduzetništvo i zadruge u kružnoj ekonomiji
  • e-Modul 3: Stvaranje zadruga za pokretanje, koristeći kružno gospodarstvo u lancima opskrbe hranom