e-Modul 3

e-Modul 3:

Stvaranje zadruga za pokretanje, koristeći kružno gospodarstvo u lancima opskrbe hranom