e-udžbenik

e-E-udžbenik predstavlja vezu do stručnog znanja, uključujući teme poput poduzetništva mladih, zadruga, kružnog gospodarstva, lanaca opskrbe hranom, inovativnih poslovnih modela i razvoja proizvoda.