FAZOS

Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek
Hrvatska

Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek kao i cijelo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nalazi se u tranzicijskim procesima uključivanja u europske integracije što nameće zahtjeve međunarodne konkurentnosti i prilagodbu Europskom visokoobrazovnom prostoru (European Higher Education Area – EHEA) i Europskom istraživačkom prostoru (European Research Area – ERA). U takvom okruženju Fakultet je jasno definirao svoju viziju i misiju te sustavno provodi razvojnu strategiju temeljenu na izvrsnosti u znanstveno-nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Temeljem toga želi se strateški pozicionirati kao jedinstvena sastavnica Sveučilišta u Osijeku i cijeloga Hrvatskog visokoobrazovnog i istraživačkog prostora te kao međunarodno prepoznata i priznata znanstveno-nastavna institucija. Definiranje kvalifikacija i kompetencija stručnjaka koje obrazujemo uz promicanje kulture kvalitete i uspostava sustava upravljanja kvalitetom predstavljaju važan prioritet Fakulteta.

http://www.fazos.unios.hr/en/