Projekt

Poduzetništvo je prepoznato kao jedan od važnih čimbenika smanjenja nezaposlenosti mladih. Također, cirkularna ekonomija  (CE) doprinosi inovacijama i otvaranju novih radnih mjesta, u čemu su lanci opskrbe hranom prepoznati kao prioriteti. U zemljama partnera mlađe generacije nemaju obrazovanja i mogućnosti učenja o CE-u, lancima opskrbe hranom, poslovnim modelima, poduzetništvu, kooperacijama. Projekt uključuje 8 partnera iz 6 zemalja EU (3 s većom stopom nezaposlenosti mladih), s brojnim profesionalcima (npr. poduzetništvo, kooperacije, cirkularna ekonomija, novi poslovni modeli, novoosnovana poduzeća, lanci opskrbe hranom, podučavanje / učenje, kurikulum, e-učenje itd.)

Cilj TRAIN-CE-FOOD je stjecanje inovativnih specijaliziranih vještina za mlade, osnažujući ih da koriste poduzetničke i kooperativne vještine i razmišljanja koje će im omogućiti stvaranje učinkovitijih kooperativnih rješenja i poslovnih modela u području CE i lanaca opskrbe hranom putem otvorenih online učenja, održavanjem radionica i detaljno  podučavanje na daljinu

Ciljne skupine su studenti (mlađa generacija), učitelji / profesori / treneri, profesionalni mentori,  (> 50 izravno uključenih u provedbu,> 200 u multiplier events,> 3500 neizravno uključenih u diseminaciju).

Korisnici su studenti, nastavnici, profesori, treneri, mentori, srednje škole povezane s prehrambenom i ugostiteljskom djelatnošću, sveučilišta (poljoprivreda, prehrambeni fakulteti), organizacije povezane s poduzetništvom, organizacije mladih, nevladine organizacije koje se bave neformalnim obrazovanjem, visoka učilišta itd.

Projektne aktivnosti provodit će se kroz 6 radnih paketa, od kojih su 4 orijentirana na sadržaj, nakon čega slijedi diseminacija i komunikacija te koordinacija projekata. Iz TRAIN-CE-FOOD projekt proizlaze slijedeći rezultat: i kurikulumi za srednje i visoko obrazovanje, OER platforma s 3 integrirana e-modula, e-udžbenik, trening, radionica itd. Projekt ima višestruki utjecaj na ciljne skupine i društveno-ekonomsko okruženje .

Projekt je sufinancirala Europska komisija, Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća.