Intenzivni tečaji

Intenzivni tečaji za osebje in študente bodo vključevali 5-dnevni tečaj in spletno učenje (in začetno samouštvo). Tečaj bo organiziran tudi zato, da se preveri in ovrednoti e-tečaje in da mu bo sledil popis veščin in kompetenc pred in po učnih aktivnostih. Po tečaju bo vsak udeleženec dobil potrdilo, ki prepoznava in ocenjuje pridobljene kompetence udeleženca.