SŠGT

Srednja šola za gostinstvo in turizem
Slovenija

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor izobražuje za potrebe gostinstva  in turizma v srednješolskem poklicnem izobraževanju in poklicno tehniškem izobraževanju. Je največja šola te vrste v severovzhodni Sloveniji. V zadnjih letih je ta vloga še pomembnejša, saj želi mesto Maribor – namesto nekdanjih industrijskih velikanov – razviti svoje storitvene dejavnosti, še posebej turizem in gostinstva. Šola torej opravlja tudi predstavitev poklicev v gostinstvu in turizmu in za razvoj teh dejavnosti potrebuje visoko izobražen kader.

https://www.ssgt-mb.si/